Cập nhật thông tin tuyển sinh, lịch học các lớp đáp ứng nhu cầu người học tại trung tâm GDNN-GDTX Đăk Hà