THÔNG BÁO TUYỂN SINH THÁNG 9/2020

-Thực hiện kế hoạch năm học số 01/KH-GDTX ngày 05/9/2020 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đăk Hà;

-Nay Trung tâm GDTX Đăk Hà xin thông báo đến quý cơ quan; đơn vị trường học và cá nhân kế hoạch tuyển sinh các lớp  như sau:

 1. ĐỐI VỚI LỚP NGẮN HẠN
 2. Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn (học viên được cấp chứng chỉ sơ cấp).
 3. Lớp Tiếng DTTS (tiếng Xê Đăng).
 4. Lớp Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.
 5. Các lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, các cấp học.
 6. ĐỐI VỚI LỚP VĂN HÓA BẬC THPT

       Mở các lớp 10, 11, 12

III. ĐỐI TƯỢNG HỌC VÀ HÌNH THỨC HỌC

 1. Đối tượng học

Cán bộ công chức, viên chức, cán bộ dự nguồn ở các xã, đội ngũ giáo viên, nhân viên và nhân dân có nhu cầu học.

2 . Hình thức học tập

Sau khi khai giảng Trung tâm sẽ sắp xếp lịch học linh động, phù hợp để học viên vừa tiện công việc, vừa tham gia học (học vào buổi tuối và thứ 7 chủ nhật).

 1. HỌC PHÍ CÁC LỚP

– Lớp Kĩ thuật chế biến món ăn nộp theo quy định của trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum.

– Các lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, nộp theo quy định Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng.

– Lớp Tin học nộp theo quy định và trên cơ sở học viên/lớp học.

– Lớp Tiếng DTTS nộp theo quy định và trên cơ sở học viên/lớp học.

– Lớp văn hóa bậc THPT: tùy thuộc vào học viên/lớp học.

 1. ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP VÀ PHÁT HÀNH HỒ SƠ
 2. Địa điểm học

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đăk Hà; Tdp 9-TT.Đăk Hà – Đăk Hà – Kon Tum.

 1. Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/10/2020.

Hoặc đăng ký trực tuyến tại: https://www.facebook.com/tuyensinhdakha

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm GDNN-GDTX Đăk Hà số điện thoại: 0603.823.064 hoặc(đ/c Biển: 0983460123).