THÔNG BÁO SỐ 1

       Hiện tại đang hoàn thành thủ tục miễn môn để cho kịp thời: sinh viên làm lại hồ sơ để xét nhé. Do khi có QĐ nhập học mới làm hồ sơ miễn môn, nhưng hồ sơ miễn môn một sô người đã nộp cùng hồ sơ nhập học nên tìm lại bị sót. Cần làm lại nhé.

       *Đối tượng: Sinh viên đã có bằng đại học, Trung cấp lý luận chính trị,

       *Hồ sơ gồm: Đơn xin miễn môn (mẫu trên trang lớp luật K17);  Bằng đại học hoặc bằng TCLLCT (Phô tô công chứng).

       *Thời hạn nộp hồ sơ: chậm nhất ngày 5/10/2019 (Mô học đầu tiên kỳ 7)

THÔNG BÁO SỐ 2

Chi tiết

     – Hiện tại một số sinh viên chưa nộp bằng tốt nghiệp gốc để thẩm định, xin lưu ý như thông báo:

      -Mọi sự chậm trễ sinh viên chịu trách nhiệm.

       *Đối tượng: Sinh viên chưa nộp bằng gốc trong ngày 15/9/2019

       *Thời hạn nộp: chậm nhất ngày 6/10/2019 (Sinh viên có thể nộp trực tiếp về trung tâm Đại học mở Hà Nội tại Đà nẵng )

   Trân trọng thông báo!

01/10/2019

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP HỒ SƠ MIỄN MÔN

Danh sách sinh viên nộp hồ sơ miễn môn đợt 1: 8/10/2019

DANH SÁCH NỘP HỒ SƠ MIỄN MÔN ĐỢT 1

-HV nào nộp đúng đủ, kịp thời thi đảm bảo quyền lợi, chậm thì hoàn toàn chịu trách nhiệm.

+Mọi thắc mắc xin phản hồi mục Phản hồi ý kiến.